Pistolskytingens grunnleggende enkelhet

Pistolskytingen grunnleggende enkelhet
Som tittelen sier er det snakk om å gjøre ting enkelt, når det gjelder pisstolskyting. 
Tittelen var en arbeidstittel, men da boka var ferdig "måtte" det bli denne tittelen. Annet var ikke aktuelt - for meg.
   
I boka skriver jeg om de teknikkene og tenkemåtene jeg selv brukte som aktiv skytter.

Boka tar for seg det helt grunnleggende, og er dermed ei bok som egner seg meget bra for nybegynnere. De unge får det riktige inn i starten på sin karriere. Skritt for skritt. Fra A til Å. 
Jeg har laget en Powerpoint som støtte for klubb-instruktørene. Dette vil være til stor hjelp på kurs. Kjøpes det inn x antall bøker så kan man få Powerpoint med på kjøpet. 
Legg inn kostnaden for boka inn i kursavgiften, og tjen noen ekstra kroner i klubbkassa.

De vel etablerte, som ønsker å utvikle seg, har her et verktøy uten sidestykke. Mange tror at det er forskjellige nivåer av vår idrett. Slik er det ikke. De beste i verden gjør ikke noe annerledes enn riktig grunnleggende teknikker. De gjør bare mer av det. Og med stor innlevelse og konsentrasjon.

Boka kan bestilles på e-posten: petter@tankestyring.no